Eigen Risico (collectieve) zorgverzekering en acceptatieplicht

Het eigen risico houdt in dat je eerst zelf een deel betaalt van de zorg die je ontvangt vanuit de basisverzekering. In 2019 is het verplicht eigen risico €385,- voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het eigen risico geldt niet voor alles vanuit de zorgverzekering. Het eigen risico geldt niet voor:

  • Zorg door de huisarts
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg
  • Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld borstkankeronderzoek)
  • De griepprik voor risicogroepen
  • Alle zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed

Vrijwillig eigen risico

Het is mogelijk je eigen risico te verhogen, dit wordt het vrijwillig eigen risico genoemd. Het voordeel van een hoog eigen risico is dat je maandelijks een stuk minder premie betaalt. Een nadeel hiervan is dat op het moment je toch medische zorg nodig hebt, je ineens een stuk meer geld moet betalen dan met een lager eigen risico. Een hoog eigen risico is daarom alleen aan te bevelen wanneer je de financiële middelen hebt om het eigen risico van eventuele zorgkosten te betalen. Ook is het natuurlijk het meest aantrekkelijk om je eigen risico te verhogen wanneer je in het verleden (zeer) weinig zorgkosten hebt gemaakt en dit ook verwacht voor de nabije toekomst. Bekijk meer informatie over dit onderwerp op de website https://www.zorgverzekeringcentrum.nl.

Acceptatieplicht

Zoals een ingezetene van Nederland een verzekeringsplicht heeft voor de zorgverzekering, heeft de zorgverzekeraar een acceptatieplicht. De acceptatieplicht houdt in dat een zorgverzekeraar verplicht is om iedereen die bij de verzekeraar een basisverzekering af wil sluiten en in zijn werkgebied woont te accepteren. De meeste zorgverzekeraars kennen als werkgebied heel Nederland, er zijn echter ook een aantal kleinere zorgverzekeraars die op provinciaal niveau opereren, zij hoeven alleen personen uit hun werkgebied te accepteren.

Acceptatieplicht voor de basisverzekering

Voor de basisverzekering is selectie op basis van medische risico’s of andere kenmerken niet toegestaan. Ook mensen die op het moment van het aanvragen van de basisverzekering zorg nodig hebben mag de zorgverzekeraar niet weigeren. Voor aanvullende verzekeringen geldt deze acceptatieplicht niet en kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan verzekeringnemers.

Collectieve zorgverzekering

Een collectievezorgverzekering is een zorgverzekering afgesloten in een collectief, oftewel een groep. Door het afsluiten van een zorgverzekering met een groep mensen zoals een vereniging of vakbond kan vaak een goede korting worden bedongen die kan oplopen tot 10%. Hogescholen en Universiteiten bieden vaak ook collectieve zorgverzekeringen aan. Studentenorganisaties ISO en LSVb bieden dit jaar bijvoorbeeld in samenwerking met Zilveren Kruis een collectieve zorgverzekering.

Geef een reactie